Sportakkoord II

Sportakkoord ‘Sport versterkt Gemeente Bergen!’

 

Het Lokaal Sportakkoord is een samenwerking tussen verschillende sportaanbieders, de Gemeente Bergen, de Buurtsportcoaches, zorg- en welzijnsaanbieders en andere betrokkenen op het gebied van sport en bewegen. Het Sportakkoord is opgesteld uit verschillende deelplannen, om meer mensen met plezier te laten bewegen. Het Lokaal Sportakkoord vind je via de link hieronder. 

Het sportakkoord zet in op drie actiethema’s.

 1. Versterken fundament. De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven moeten worden verbeterd. Dat gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport.
 2. Vergroten bereik. Daarmee bedoelen ze dat meer mensen zich aangesproken
  en uitgenodigd voelen te gaan sporten en sport te beleven
 3. Benutten maatschappelijke waarde / betekenis van sport. Betekenis gaat
  over de waarde van sport voor de maatschappij: energie, plezier en zingeving
  in het dagelijks leven door en van de sport zelf, maar ook een bijdrage aan het
  tegengaan van eenzaamheid en kansenongelijkheid, of juist het bevorderen
  van gezondheid.

Uitvoeringsbudget
Het is nu mogelijk om uitvoeringsbudget aan te vragen voor de acties die zijn opgenomen in het sportakkoord. Hier lees je meer over de voorwaarden en hoe je dit budget aan kunt vragen.

Nieuwe plannen
Het sportakkoord II ‘Sport versterkt gemeente Bergen!’ is een werkdocument. Dat betekent dat nieuwe ideeën die bijdragen aan het bereiken van de ambities aangedragen kunnen worden. Heb je een goed idee waarbij je Bergen in beweging krijgt of waarbij je een aanbieder versterkt, neem dan contact op met Elles Kraakman (06-29319401) om de mogelijkheden te bespreken.

Downloads

Sportakkoord II

Facebook