Sportakkoord Bergen

Ondertekening Sportakkoord

Inleiding

Start de zomer goed en maak gebruik van het budget uit het Maatschappelijk Sportakkoord gemeente Bergen! 

In gemeente Bergen gaat in juni 2022 de 2de en tevens laatste ronde van het Maatschappelijk Lokale Sportakkoord van start. Dit lokale Sportakkoord heeft als doel dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Vanuit de Rijksoverheid ontvangt gemeente Bergen hiervoor een financiële bijdrage. Het aanvraagformulier, als ook de voorwaarden en tips kunt u vinden op onderstaande download link.

Hoewel de uitvoering van de actieplannen uit de eerste ronde nog in gang is, gaat er een nieuwe aanvraagprocedure van start. 

Juist na de afgelopen lockdown periode is het misschien zo dat je als sportaanbieder of organisatie mooie nieuwe plannen hebt. Wil je aan de slag met een andere doelgroep? Is er behoefte aan een netwerkbijeenkomst tussen sport en het sociaal domein? Het budget kan je misschien een eind op weg helpen met jouw initiatief. 

Sportaanbieders kunnen een aanvraag indienen (voor 1 juli 2022!) om zo aanspraak te maken op een deel van de subsidie die gemeente Bergen te verdelen heeft. De projecten dienen aan te sluiten bij één of meerdere ambities van het Nationaal Sportakkoord. Ook dient er sprake te zijn van een samenwerking, mag het project nog niet gestart zijn en moet dit in 2022 worden uitgevoerd. Zowel kleine als grote projecten kunnen worden ingediend, waarbij de kerngroep tot een verdeling zal komen waarin een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van ambities en doelgroepen wordt nagestreefd.

 

Wie er niet helemaal uitkomt, even wilt overleggen of op zoek is naar samenwerkingspartners, kan contact opnemen met de coördinatoren van het sportakkoord Elles Kraakman of Eefke de Vos, via e.kraakman@hollandsportbv.nl / 06-29319401 of e.devos@hollandsportbv.nl / 06-14418529.

Video

Foto Album

Beweegaanbod voor senioren
Zwaaien voor een Glimlach
Netwerk Zorg- en Sportaanbieders
Sportieve & Gezonde school
Beweegaanbod voor de doelgroep minima
Beweegtuin Aagtdorp
Beweegaanbod kwetsbare doelgroep

Downloads

Aanvraagformulier actieplan Lokale Sportakkoord