Sport in Duindorp Schoorl

Sporten in de buitenlucht in Duindorp Schoorl


Bewegen is leuk en gezond. Zeker wanneer je samen beweegt is het ook nog eens gezellig. Om die reden horen we graag van alle inwoners van Duindorp Schoorl* hoe het gesteld is met de mogelijkheden om op een leuke manier te bewegen in Schoorl. 


Aanleiding
Sportverenigingen, bedrijven, de gemeente en diverse maatschappelijk partners hebben in juni 2020 het Sportakkoord Bergen ondertekend. Het doel is om met elkaar meer inwoners met plezier aan het sporten en bewegen te krijgen. Met de Rijkssubsidie van 20.000 per jaar voor de jaren 2020, 2021 en 2022 wordt er uitvoering gegeven aan diverse initiatieven. Eén van deze initiatieven is een onderzoek/enquête naar de sport- en beweegmogelijkheden in Duindorp Schoorl (deze enquête). Voor het jaar 2022 is de Rijkssubsidie nog volledig beschikbaar voor de uitvoering van initiatieven naar aanleiding van deze enquête. 

 

Hoe gaan we aan de slag?
Je kunt jouw ideeën, wensen en behoeften aan ons laten weten door een anonieme vragenlijst in te vullen via deze link. De resultaten nemen we mee in de verdere ontwikkeling van een eventuele beweegplek in Duindorp Schoorl. Het is belangrijk dat we informatie ontvangen van alle leeftijdsgroepen, zodat we een goed beeld krijgen van de behoefte. Daarom benaderen we 4- tot 18-jarigen via school.

 

Omgaan met beperkingen naar aanleiding van Covid-19
Helaas zitten we nog steeds in een lockdown. Hierdoor is jouw situatie mogelijk niet hoe hij een jaar geleden was. We kijken echter graag vooruit en willen je daarom vragen om de vragen in te vullen met oog op de situatie voor de corona-maatregelen die ingingen in maart 2020.

 

Invullen van de enquête kan tot 9 mei en duurt ongeveer 10 minuten. Jouw ideeën en belevingen zijn waardevol. We zien je reactie daarom graag tegemoet. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via: Elles, e.kraakman@alkmaarsport.nl /  06-29319401

 

* Duindorp Schoorl betreft de wijken: Bregtdorp, Schoorldam, Aagtdorp, Catrijp, Groet, Hargen, Camperduin, Schoorl-Oost en de wijk Schoorl Centrum