Maatschapp. Sportregisseur

Stichting Sport-Z

 

Maatschappelijk sportregisseur Lavinia Bijl initieert projecten en samenwerkingsverbanden om mensen in kwetsbare doelgroepen in beweging te brengen.

De programma’s die Sport-Z opstart zijn gericht op het bevorderen van participatie, vitaliteit, gezondheid en sociale interactie binnen doelgroepen. Lavinia staat in nauw contact met het speciaal onderwijs, zorginstellingen, het sociaal team, ouderenwerk en jongerenwerk en speelt in op de behoeften die daar aan bod komen. 

Ook inwoners van de gemeente Bergen kunnen contact met haar opnemen als zij signalen opvangen uit een groep die beweegbelemmeringen ervaart, of als zij zelf tot deze groep behoren. Dit kan via de mail of telefoon: 06-43234035.

Contact

Stichting Sport-Z

Lavinia Bijl