Buurtsportcoaches

Inleiding

De buurtsportcoaches Elles Kraakman en Eefke de Vos zijn hét aanspreekpunt voor vragen over sporten en bewegen voor sportaanbieders, instanties en bewoners in de gemeente Bergen. Zij ondersteunen de gemeente bij het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud.

Wilt u eens met de buurtsportcoach in gesprek om uw ideeën of vragen te bespreken? Bezoek het sportspreekuur. Elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur is dit spreekuur voor iedereen die behoefte heeft aan professioneel advies over sport- en beweegmogelijkheden in de omgeving.

Elles en Eefke treft u op de dinsdagen in de centrale hal van Sportcentrum De Beeck, Molenweidtje 2 in Bergen.

De buurtsportcoaches zijn tevens intermediair voor het Jeugdfonds Sport. Zij kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage in de contributie en/of de sportattributen.

Heb je vragen, ideeën of advies? Neem dan contact op met de buurtsportcoach.

Bergen, Schoorl, Groet:
Elles: e.kraakman@hollandsportbv.nl / 06-29319401

Egmonden:
Eefke: e.devos@hollandsportbv.nl / 06-14418529