Accommodatie/ verduurzamen

Inleiding

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt binnen het accommodatiebeleid. Op allerlei manieren kan er meer uit een accommodatie worden gehaald waardoor een accommodatie multifunctioneler en bijvoorbeeld energiezuiniger wordt. Vanuit de Rijksoverheid wordt er via de subsidieregeling ingezet op verduurzaming.

Efficiënte accommodaties
Subsidie verduurzaming